Satelitní městečko Koberovy

Satelitní městečko 13 nízkoenergetických – pasivních RD v Koberovech u Železného Brodu.
Kompletní dodávka a montáž elektroinstalace , hromosvodu , slaboproudu – PC,EZS v 13ti RD.Vnitřní a venkovní montáž rozvodů , dle projektových dokumentací a různých doplňkových změn.
Montáž rozvodů byla podmíněna neporušitelností parotěsných zábran proti úniku tepla a tím zabezpečení z hlediska nízkoenergetické spolehlivosti, pasivních domů.

Koberovy

Koberovy

Koberovy

Koberovy