Rychloběžná vrata

Použití na rozdělení průchodu průmyslových hal
– výrobních
– skladových
– nákladních

Rychloběžná vrata se navíjí na hřídel nebo se skládají vedle sebe.

Materiál vrat – různobarevné plachtoviny.

Rychloběžná vrata