Slaboproud

Nabízíme dodávky a montáže strukturované kabeláže, bezpečnostních zařízení, dálkových ovládání, automatické řízení budov a jejich zařízení (např. dveřní systémy) telefonní rozvody a další činnosti přímo související s těmito pracemi.
Pro zákazníky jsme rovněž připraveni provádět pravidelnou profylaxi zařízení, která dle dosavadních zkušeností zajistí větší spolehlivost komunikačních systémů a sníží celkové náklady na opravy zařízení.

Slaboproud